Α’ Λυκείου: Βάζουμε τις βάσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε;

 • Καλύπτουμε όλη την ύλη της Α’ λυκείου και τα κενά των προηγούμενων τάξεων.
 • Οργάνωση διαβάσματος και χρόνου με τη βοήθεια της συμβούλου διαχείρισης χρόνου.
 • Συχνά διαγωνίσματα εμπέδωσης της ύλης.
 • Ημέρες Σταδιοδρομίας και ενημέρωσης για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
 • Συμμετοχή στο test Επαγγελματικού προσανατολισμού Horizon για να ανακαλύψετε τις κλίσεις σας και το επάγγελμα που σας ταιριάζει.
 • Ομοιογενή τμήματα μετά από προσεκτικό έλεγχο του επιπέδου κάθε μαθητή.
 • Βιβλία “Πράξις” στα περισσότερα μαθήματα.
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα my praksis.
 • Συνεχής παρακολούθηση της προόδου του μαθητή.
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Αρχαία 3
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2

 

Έναρξη μαθημάτων: 28/8/2023

Λήξη μαθημάτων: με τη λήξη του σχολικού έτους.

 

 

Β’ Λυκείου: Προετοιμαζόμαστε για τη Γ’ Λυκείου.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε;

 • Καλύπτουμε κενά από την ύλη της Α΄Λυκείου.
 • Έναρξη προετοιμασίας στα μαθήματα Πανελλαδικών της Γ΄Λυκείου.
 • Συχνά επαναληπτικά διαγωνίσματα για εμπέδωση της ύλης.
 • Οργάνωση διαβάσματος και χρόνου με τη βοήθεια της συμβούλου διαχείρισης χρόνου.
 • Ημέρες σταδιοδρομίας και ενημέρωσης για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
 • Ομοιογενή τμήματα μετά από προσεκτικό έλεγχο του επιπέδου κάθε μαθητή.
 • Βιβλία “Πράξις” στα περισσότερα μαθήματα.
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα my praksis.
 • Συνεχής παρακολούθηση της προόδου του μαθητή.

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 3
Φυσική 2
Χημεία 2

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία 4  (Άγνωστο 3 ώρες/Γνωστό 1 ώρα)
Λατινικά 2

 

Μαθήματα Προετοιμασίας Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Ιστορία 1
Αρχαία 1

 

Θετικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2
Φυσική Κατεύθυνσης 2

 

Μαθήματα Προετοιμασίας Θετικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Φυσική 2
Χημεία 2

 

 

Μαθήματα Προετοιμασίας Υγείας & Ζωής

Μαθήματα Ώρες
Βιολογία 2
Χημεία 2
Φυσική  2

 

 

Μαθήματα Προετοιμασίας Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα Ώρες
Α.Ο.Θ 1
Α.Ε.Π.Π 1

 

 

Μαθήματα ΕΠΑ.Λ

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Άλγβερα 3

 

Έναρξη μαθημάτων: 28/8/2023

Λήξη μαθημάτων: με τη λήξη του σχολικού έτους.

 

 

Γ’ Λυκείου

Γιατί να μας εμπιστευτείτε;

 • Βιβλία “Πράξις” στα περισσότερα μαθήματα.
 • Ομοιογενή τμήματα μετά από προσεκτικό έλεγχο του επιπέδου κάθε μαθητή.
 • Οργάνωση διαβάσματος και χρόνου με τη βοήθεια της συμβούλου διαχείρισης χρόνου.
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα my praksis.
 • Συνεχής παρακολούθηση της προόδου του μαθητή.
 • Καλύπτουμε τα κενά των προηγούμενων τάξεων.
 • Ημέρες σταδιοδρομίας και ενημέρωσης για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
 • Εβδομαδιαία επαναληπτικά διαγωνίσματα για την εμπέδωση της ύλης και τον εντοπισμό αδυναμιών.
 • Προσωπικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα – Πάσχα.
 • Έγκυρη ολοκλήρωση της ύλης και συνεχείς επαναλήψεις μέχρι τις εξετάσεις.
 • Εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία. Οι μαθητές διαβάζουν στο χώρο του φροντιστηρίου υπό την επίβλεψη των καθηγητών για επίλυση αποριών και κάλυψη αδυναμιών.

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Αρχαία 6   ( Άγνωστο 3 ώρες / Γραμματική 1 ώρα / Γνωστό 2 ώρες )
Ιστορία 3
Λατινικά 3

 

Θετικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 6
Φυσική 4
Χημεία 4

 

Επιστημών Υγείας & Ζωής 

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Βιολογία Προσανατολισμού 4
Χημεία 4
Φυσική 4

 

Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 6
Α.Ο.Θ 3
Α.Ε.Π.Π 3

 

Έναρξη μαθημάτων ΓΕΛ:  7/8/2023

 

Μαθήματα ΕΠΑ.Λ

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 4
Μαθήματα Ειδικότητας  Ώρες
Ανατομία 2
Υγιεινή 1
Προγραμματισμός 2
Δίκτυα 1
Α.Ο.Θ 2
Α.Ο.Δ.Ε 1

 

Έναρξη μαθημάτων ΕΠΑ.Λ:  21/8/2023

0+
Μαθητές
0
Μαθήματα
0%
Επιτυχία
0
Καθηγητές