Α΄ Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 1
Μαθηματικά 2

Β΄ Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 1
Μαθηματικά 3
Φυσική  1
Χημεία  1

Γ΄ Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 1
Μαθηματικά 3
Φυσική  1
Χημεία 1

 

Έναρξη μαθημάτων: 1/9/2020

Λήξη μαθημάτων: με τη λήξη του σχολικού έτους.