Ημέρες Σταδιοδρομίας

  • Ενημερώνουμε τους μαθητές για το περιεχόμενο τμημάτων και σχολών, τις προοπτικές εξέλιξης και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.
  • Κάθε χρόνο συμμετέχουν ομιλητές διαφορετικών ειδικοτήτων.

Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  • Χρόνια συνεργασία με την ORIENTUM.
  • Μέσω ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων οι μαθητές ανακαλύπτουν διάφορες πτυχές της προσωπικότητας τους και καθοδηγούνται στη σωστή επιλογή σπουδών.

Ομαδικές συνεδρίες με ψυχολόγο

  • Συνεργασία με την ψυχολόγο Ελισσάβετ Γιαννοπούλου (Αμ. Επιστημονική Συνεργάτης 3ης Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ, εργαστήριο μαθησιακών δυσκολιών Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.)
  • Μέσω βιωματικών εργαστηρίων οι μαθητές μαθαίνουν να διαχειρίζονται το άγχος τους και το χρόνο τους ώστε να πετύχουν αυτό που ονειρεύονται.