11-07-22 Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί
η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους συμμετείχαν στις φετινές
πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ.

Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των
πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή
Ειδικότητας και Ειδικά-Μουσικά Μαθήματα).

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους από το ΓΕΛ
ή ΕΠΑΛ, στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 8-7-2022 ξεκίνησε η
ηλεκτρονική υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, η οποία θα
λήξει την Δευτέρα 18-7-2022. Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την
προγραμματισμένη εφημερία τους) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τετάρτη
13-7-2022 και την Δευτέρα 18-7-2022.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας