​Τα μαθήματα στα σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν θα γίνουν μέχρι και 15/9.Η ΑπόφασηΤα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν θα διεξαχθούν από 11.09.2023
μέχρι και 15.09.2023 λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας