Από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022 οι υποψήφιοι για το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
εξετάζονται μόνο στο ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο.Δείτε το ΦΕΚ

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας