​Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές για την ΕΒΕ στα 5 Τμήματα Μουσικών Σπουδών, που από τις Πανελλαδικές του 2024 αποκτούν νέο τρόπο πρόσβασης. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και σε ένα ακόμη μάθημα, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.Καθορίστηκαν επίσης και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ε.Β.Ε.)

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ»

0406
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
0,8
0,7
0,7

0408
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ
0,9
0,8
0,8

0407
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
0,8
0,8
0,8

1248
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1,2
1,1
0,7

0409
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1,2
1,1
1,1

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 
 
 
1ο
 
2ο
 
3ο
 
4ο
 
 
 

ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ
Γλ
Ι
Γλ
Μ
Γλ
Φ
Γλ
Π
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ

406
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣ.
ΑΠΘ
25%
20%
25%
20%
25%
20%
25%
20%
25%
30%

408
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ
30%
20%
30%
20%
30%
20%
30%
20%
20%
30%

407
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
30%
30%

1248
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)
ΠΑΝ. ΙΩΑΝ.
30%
20%
30%
20%
30%
20%
30%
20%
30%
20%

409
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
40%
20%

 
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας