Εκδόθηκε η προκήρυξη εισαγωγής για την Πυροσβεστική Ακαδημία. Αιτήσεις από 23/3 έως 9/4 ηλεκτρονικά.Η ΠροκήρυξηΤο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας