Από την Παρασκευή 17-03-2023 όλοι οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά , ενώ από τις 17-03-2023 μέχρι και την Πέμπτη 27-04-2023,
πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε
οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη.
Προϋπόθεση για καταχώρηση αίτησης Α.Ε.Ν. η εγγραφή χρήστη στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. https://regusr.hcg.gr/
Ηλεκτρονική καταχώρησηαίτησης Α.Ε.Ν. https://eisaen.hcg.gr/Η Προκήρυξη Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας