​25-09-23 Παράταση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή διακριθέντων
αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ανακοινώνεται ότι λόγω αιτημάτων υποψηφίων, από τις πληγείσες περιοχές
της Θεσσαλίας και των έκτακτων δυσκολιών που έχουν προκύψει στις περιοχές
αυτές, παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στη
διαδικασία εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μέχρι και την
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023. Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας