Από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η
προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης των μαθητών, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) στις σχολικές μονάδες, για τη συμμετοχή τους
στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας