Δείτε ποιοι τομείς και ειδικότητες θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑ.Λ., ώστε να επιλέξετε σε ποιο σχολείο θα φοιτήσετε.Η Απόφαση Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας