Ορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων που θα ισχύσουν από το 2022 για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.
1o Πεδίο
1: Γλώσσα
2: Αρχαία

3: Ιστορία
4: Λατινικά
2ο Πεδίο
1:
Γλώσσα
2: Φυσική
3:
Χημεία
4: Μαθηματικά
3ο Πεδίο
1: Γλώσσα
2: Φυσική
3: Χημεία
4: Βιολογία
4ο Πεδίο
1: Γλώσσα
2:
Μαθηματικά
3: Πληροφορική

4: Οικονομία

Ορίζεται ως συντελεστής του Ειδικού μαθήματος για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης το 20%

1ο Πεδίο
2ο Πεδίο
3ο Πεδίο
4ο Πεδίο
Όνομα Σχολής
Ίδρυμα
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
 
 
 
 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)
ΑΣΤΕ
24%
24%
24%
28%

22%
22%
28%
28%
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)
ΑΣΤΕ
24%
24%
24%
28%

22%
22%
28%
28%
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
30%
30%
20%
20%

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
35%
25%
20%
20%

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

25%
20%
20%
35%

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

25%
20%
20%
35%

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

25%
25%
20%
30%

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

25%
25%
20%
30%

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

25%
25%
20%
30%

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

20%
25%
25%
30%

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

20%
25%
25%
30%

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

20%
25%
25%
30%

20%
25%
25%
30%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

30%
20%
20%
30%

30%
30%
20%
20%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

20%
30%
20%
30%

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

20%
30%
20%
30%

20%
30%
30%
20%
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

22%
25%
20%
33%

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

22%
25%
20%
33%

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

25%
25%
25%
25%

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

25%
25%
25%
25%

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

20%
20%
27%
33%

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

20%
25%
25%
30%

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

25%
25%
25%
25%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

30%
30%
20%
20%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

25%
25%
20%
30%

25%
20%
35%
20%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛ.
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

25%
25%
20%
30%

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

25%
20%
25%
30%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

35%
20%
25%
20%
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
30%
20%
30%
20%
30%
20%
20%
30%

30%
30%
20%
20%
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
30%
20%
30%
20%
30%
20%
20%
30%

30%
30%
20%
20%
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
30%
20%
30%
20%
30%
20%
20%
30%

30%
30%
20%
20%
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ.
20%
30%
30%
20%
20%
20%
30%
30%
20%
30%
20%
30%
20%
30%
20%
30%
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ.
20%
30%
30%
20%
20%
20%
30%
30%
20%
30%
20%
30%
20%
30%
20%
30%
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
ΣΧ. ΠΥΡΟΣΒ. ΑΚΑΔ.
20%
30%
30%
20%
20%
20%
30%
30%
20%
30%
20%
30%
20%
30%
20%
30%
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
40%
20%
20%
20%
30%
20%
20%
30%
30%
30%
20%
20%
30%
30%
20%
20%
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛ.
Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
40%
20%
20%
20%
30%
20%
20%
30%
30%
30%
20%
20%
30%
30%
20%
20%
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
40%
20%
20%
20%
30%
20%
20%
30%
30%
30%
20%
20%
30%
30%
20%
20%
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΛΕΝ

25%
25%
25%
25%

25%
25%
25%
25%
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΛΕΝ

25%
25%
25%
25%

25%
25%
25%
25%
Η Απόφαση
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας