Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό
Τυπογραφείο η Φ.251/140232/A5/11-11-2022 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί
οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή
Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν
αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των
υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις
σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού
Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.

Δείτε στον πίνακα τις ΕΒΕ του 2023 και συγκρίνετέ τους με τους συντελεστές της ΕΒΕ του 2022. Δείτε επίσης τους συντελεστές της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΕΠ
ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2023
ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2022
ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1
ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2

0127
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
0,9
0,9
0,9

0129
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
1
1,1
1

0225
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)
ΕΜΠ
2
1,2
1,2

0227
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2
1,05
1,05

0353
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)
ΔΠΘ
2&3&4
0,8
0,8

1001
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ
2&3&4
0,8
0,8

1633
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&3
0,8
0,8

0326
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
3&4
1
1

1610
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
1&2&3&4
0,8
0,8

0673
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)
Παν. Δυτ. Αττικής
1&2&3&4
0,8
1

1241
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1&2&3&4
1
1

1281
Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)
Παν. Πάτρας
2&3

1002
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ
2
0,9
0,9

1276
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)
Παν. Πάτρας
2&3
0,8
0,8

0614
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου Κρήτης
ΑΣΤΕ
1&4
0,8
0,8
0,7

0613
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου
ΑΣΤΕ
1&4
0,8
0,8
0,7

0327
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
2&3
1
1

0872
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά
Αστ. Σχολές
1&2&4
0,8
0,8

0872
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι
Αστ. Σχολές
1&2&4
0,8
0,8

0872
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι
Αστ. Σχολές
1&2&4
0,8
0,8

0869
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά
Αστ. Σχολές
1&2&4
0,8
0,8

0869
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι
Αστ. Σχολές
1&2&4
0,8
0,8

0869
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι
Αστ. Σχολές
1&2&4
0,8
0,8

0851
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0851
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Β)
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0851
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0877
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
0,8
0,8

0871
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
0,8
0,8

0877
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
0,8
0,8

0877
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
0,8
0,8

0877
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
0,8
0,8

0668
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
1
0,9
0,9

0342
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
1
0,8
0,8

0231
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ
2
1
1
1
1
0236
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
2
0,8
0,8
0,7
0,7
0233
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2
1
1
1
1
0779
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
2
0,8
0,8
0,8
0,8
0234
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)
ΔΠΘ
2
0,8
0,8
0,7
0,7
0232
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2
1,2
1,2
0,9
0,9
0370
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)
Πολ. Κρήτης
2
0,9
0,9
0,9
0,9
0870
Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά
Αστ. Σχολές
1&2&4
0,8
0,8

0870
Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι
Αστ. Σχολές
1&2&4
0,8
0,8

0870
Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι
Αστ. Σχολές
1&2&4
0,8
0,8

0176
Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
1&4
1,2
1,2

1609
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
1
0,8
0,85

0678
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
3
1
1

1615
Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
3
1,2
1,2

0282
Βιολογίας (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
2&3
1
1

0277
Βιολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
2&3
1,2
1,2

0279
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2&3
1,2
1,2

0281
Βιολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2&3
1
1,2

0280
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
2&3
1,2
1,2

0336
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
2&4
1,2
1,2

0325
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
2&3
1,2
1,2

0284
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
2&3
1,2
0,8

0131
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
0,8
0,8
0,7

0133
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
0,8
0,8
0,7

0135
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
0,8
0,8
0,7

0137
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
0,8
0,8
0,7

0356
Γεωγραφίας (Αθήνα)
Χαροκόπειο
2&4
0,9
0,9

0310
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
2&4
0,8
0,8

0283
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
2
0,92
0,95

0285
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2
0,8
0,82

0287
Γεωλογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2
0,8
0,85

1422
Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
2&3
0,8
0,8

1242
Γεωπονίας (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων
2&3
0,8
0,8

1657
Γεωπονίας (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
2&3
0,8
0,8

1634
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&3
0,9
0,9

0273
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2&3
1,1
1,1

1511
Γεωπονίας (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
2&3
0,8
0,8

1280
Γεωπονίας (Μεσολόγγι)
Παν. Πάτρας
2&3

0,8

1552
Γεωπονίας (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
2&3
0,8
0,8

0360
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
2&3
0,8
0,8

0274
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
2&3
0,9
0,9

0186
Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
0,8
0,8

1423
Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1
0,8
0,8

0674
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2&4
0,8
1
0,8
0,8
0212
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)
ΔΠΘ
2&3&4
0,8
0,8

1061
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
Γεωπονικό Παν.
2&3
0,8
0,8

1632
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&3
0,8
0,8

0275
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2&3
0,8
1

1424
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας
2&3&4
0,8
0,8

1627
Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&4
0,8
0,8

0124
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
Πάντειο
1&4
1,2
1,2

1425
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας
3
0,8
0,8

0679
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
3
0,9
0,9

0147
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
0,9
0,9
0,8

1426
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)
Παν. Θεσσαλίας
3
0,85
0,85

1004
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ
4
1
1

0150
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)
ΟΠΑ
4
1,2
1,2

1549
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
4
0,8
0,8

0161
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
1&4
1,2
1,2
1,1

0355
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
1&4
1,2
1,2
1

0179
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)
Πάντειο
1&4
1
1
1

1063
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)
Γεωπονικό Παν.
4
0,8
0,8

0669
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
4
1,2
1,2

1427
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
4
0,9
0,9

0352
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
4
1,1
1

0320
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)
Παν. Αιγαίου
4
0,8
0,8

1005
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
4
1,2
1,2

1514
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
4
0,8
0,8

1655
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
4
0,9
0,9

1603
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&4
0,8
0,8

1605
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
4
1,1
1,1

0670
Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
4
1
1
1

1283
Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
4
0,8
0,9
0,7

1656
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
4
0,8
0,8

0240
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)
ΟΠΑ
4
1,2
1,2

1607
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
4
0,8
0,8

1544
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
4
0,8
0,8

1282
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
4
1,1
1,02

1518
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)
Παν. Πελ/νήσου
4
0,9
0,9

Εικαστικών Τεχνών Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα)
ΑΣΚΤ

Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.

0154
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
0,8
0,8

0174
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
1
1,2
1,2

0507
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ
2
0,85
0,8

0497
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ
2
0,85
0,8

0477
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι)
ΑΣΠΑΙΤΕ
2
0,85
0,85

0776
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι)
ΑΣΠΑΙΤΕ
2
0,85
0,85

0106
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
0,8
0,8

0148
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
1
1
0,8

1551
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
1&4
0,86
0,86
0,7

0153
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)
Πάντειο
1
1
1
1

0294
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)
Χαροκόπειο
3
1,2
1,2

1516
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
3
0,9
0,9

0324
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
2&3
1
1

1428
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
2&3
0,8
0,8

1278
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)
Παν. Πάτρας
2&3
0,82
0,82

0684
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2&3
1,1
1,1

1452
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)
Ιόνιο Παν.
2&3
0,8
0,8

1635
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&3
0,9
1

1512
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
2&3
0,8
0,8

0200
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
2
0,8
0,8

0328
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
2&3
1,2
1,2

1429
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας
2&3
0,8
0,8

0372
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)
Παν. Αιγαίου
2&3
0,8
0,8

0288
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2
0,8
0,8

0216
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
2&4
1,2
1,2

0401
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
0,8
0,8
0,7

0403
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
0,8
1
0,8

0404
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1&2&3&4
0,8
0,8
0,7

0402
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
ΑΠΘ
1&2&3&4
0,8
0,8
0,7

0405
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)
Παν. Θεσσαλίας
1&2&3&4
1
1
0,7

0323
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
2&3
1
1

1613
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
3
1,2
1,2

1653
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
3
0,8
0,8

0685
Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2&3
0,9
0,9

0134
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
0,8
0,8

0136
Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1&2&3&4
0,9
0,8

1286
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1&2&3&4
1,2
1,15

0160
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ
1&2&3&4
0,8
0,8

0162
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου
1&2&3&4
0,8
0,8

0680
Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
3
1,2
1,2

1558
Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
3
0,8
0,8

0675
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα)
Παν. Δυτ. Αττικής
2&4
1
0,95
1
1
1626
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&4
0,8
0,8
0,7
0,7
0801
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2
1
1,2

0801
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Β)
Στρατ. Σχολές
2
1
1,2

0801
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2
1
1,2

0806
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
2
1
1,2

0806
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2
1
1,2

0806
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2
1
1,2

1211
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
Παν. Μακεδ.
2&4
1,2
1,2

1212
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα
Παν. Μακεδ.
2&4
1,2
1,2

0246
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)
ΕΜΠ
2
1,2
1,2

0387
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2
1
1

0220
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
2
1
1

0223
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)
ΔΠΘ
2
1,2
1,2

0217
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)
ΕΜΠ
2
1,2
1,2

1660
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
2
0,8
0,8

0219
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2
1,2
1,2

1564
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
2
1
1,2

1522
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)
Παν. Πελ/νήσου
2
0,85
0,85

0331
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)
Πολ. Κρήτης
2
1,2
1,2

0221
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2
1,2
1,2

1662
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
2&4
0,8
0,8

0146
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
0,8
0,8

0362
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)
Παν. Πελ/νήσου
1
0,8
0,8

0169
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1
0,89
0,89

0168
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
0,8
0,8

0101
Θεολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
0,8
0,8

0103
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
0,8
0,8

0780
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών
ΑΠΘ
1
0,8
0,8

0384
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)
ΑΣΚΤ
1
0,85
0,85

0302
Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ
3
1,2
1,2

0295
Ιατρικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
3
1,2
1,2

0304
Ιατρικής (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
3
1,2
1,2

0297
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
3
1,2
1,2

0301
Ιατρικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
3
1,2
1,2

0300
Ιατρικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
3
1,2
1,2

0299
Ιατρικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
3
1,2
1,2

0831
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0831
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0831
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0827
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0827
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ.Β)
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0827
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0886
Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
4
1,2
1,2

0886
Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών (Ειδ. Κατ. Β)
Στρατ. Σχολές
4
1,2
1,2

0886
Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
4
1,2
1,2

0885
Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (Ειδ. Κατ. Β)
Στρατ. Σχολές
2&4
1,2
1,2

0885
Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2&4
1,2
1,2

0885
Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2&4
1,2
1,2

0887
Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
4
1,2
1,2

0887
Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών (Ειδ. Κατ. Β)
Στρατ. Σχολές
4
1,2
1,2

0887
Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
4
1,2
1,2

0821
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0821
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0821
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0884
Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0884
Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων (Ειδ. Κατ. Β)
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0884
Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0826
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0826
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0826
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2
1,2
1,2

0183
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
0,8
0,8
0,7

0145
Ιστορίας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
1
0,8
0,8

0104
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
1
0,8
0,85

0177
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1
0,8
0,8

0110
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
1
1

0112
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
1,2
1,2

0114
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1
0,9
0,9

1284
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1
0,8
0,8

0116
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
0,8
0,8

0108
Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
0,8
0,8

0173
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
1
1

0182
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
0,8
0,8
0,7

0139
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
0,8
0,8
0,8

0163
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
1
1

0165
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)
Πάντειο
1
0,8
0,8

0167
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
1
0,8
0,8

0671
Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
1
0,8
0,8

1652
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
1
1
1,1

1301
Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
1,1
1,1

0105
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
0,8
0,8

0107
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
0,8
0,8

0187
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)
Παν. Πελ/νήσου
1
0,85
0,95

0159
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)
Πάντειο
1&4
0,8
0,8

1302
Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1&4
0,8
0,8

1006
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ
1
1
1

0126
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο
Πάντειο
1
0,9
0,9

0348
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
1
0,8
0,8

0149
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
0,8
0,8

0307
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
3
1,2
1,2

0308
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας
3
1,2
1,2

0841
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0841
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0841
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

1606
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
4
1,1
1,1

0347
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)
ΟΠΑ
4
1,2
1,2

0672
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
4
1,2
1,1

1654
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
4
0,8
0,8

0337
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
4
1,2
1,2

1604
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
4
0,8
0,8

1513
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
4
0,8
0,8

1545
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
4
0,8
0,8

1430
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
4
0,8
0,8

1244
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
Παν. Ιωαννίνων
4
0,8
0,8

1245
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
3
1
1

1515
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
3
0,9
0,9

1274
Λογοθεραπείας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
3
1,05
1,15

0243
Μαθηματικών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
2
1,2
1,2

0245
Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2
1,2
1,2

0249
Μαθηματικών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
2
1,05
1,05

1555
Μαθηματικών (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
2
0,8
0,8

1432
Μαθηματικών (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας
2
0,8
0,8

0247
Μαθηματικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2
0,8
0,9

0252
Μαθηματικών (Σάμος)
Παν. Αιγαίου
2
0,8
0,8

0248
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Παν. Κρήτης
2
0,8
0,8

0251
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών
Παν. Κρήτης
2
0,8
0,8

0681
Μαιευτικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
3
1,1
1

1614
Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
3
1
1

1553
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
3
0,8
0,8

0314
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)
ΟΠΑ
4
1,2
1,2

0181
Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου
1
0,8
0,8

0388
Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2&3
0,8
0,8

0389
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2&4
1
1

0272
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
2
0,85
0,85

0340
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
2
1,2
1,2

0215
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2
1,2
1,2

0241
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)
ΕΜΠ
2
0,8
0,8

0222
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)
Παν. Αιγαίου
2&4
0,8
0,8

1541
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
2
0,8
0,8

0242
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)
Πολ. Κρήτης
2
0,8
0,8

1624
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&4
1
1

0224
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)
ΔΠΘ
2&4
1,1
1,1

0230
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)
Πολ. Κρήτης
2&4
1,2
1,2

1623
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2
0,8
0,8

0476
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)
ΔΠΘ
2
0,8
0,8

0344
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)
Παν. Αιγαίου
2&4
0,8
0,8

1625
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&4
1,2
1,2

0390
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2&4
1,2
1,2

1622
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&4
1
1

1542
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
2&4
0,8
0,8

0238
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)
Παν. Αιγαίου
2&4
0,9
0,9

0391
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2
0,8
0,8

1620
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2
0,8
0,8

0363
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2
0,88
0,88

0228
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
2
0,8
0,8

0213
Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2
1,2
1,2

0209
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ
2
1,2
1,2

0392
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2
1,11
1,11

0332
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
2
1,2
1,2

1659
Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
2
0,8
0,8

0211
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2
1,2
1,2

0210
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
2
1,2
1,2

1523
Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πελ/νήσου
2
0,85
0,85

1619
Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2
0,8
0,8

0880
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2&4
1
1

0880
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
2&4
1
1

0880
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2&4
1
1

0879
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
2
1
1

0879
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2
1
1

0879
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2
1
1

0878
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2
1
1

0878
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2
1
1

0878
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
2
1
1

0864
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2&4
0,9
1

0864
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2&4
0,9
1

0862
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα (Ειδ. Κατ.Β)
Στρατ. Σχολές
2
0,9
1

0862
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2
0,9
1

0862
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2
0,9
1

0863
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2&4
0,9
1

0863
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2&4
0,9
1

0863
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. Β)
Στρατ. Σχολές
2&4
0,9
1

0290
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ
2&3
1,2
1,2

0409
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
1&2&3&4

1664
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
2&4
0,8
0,8

0408
Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
0,9
0,9
0,8
0,8
1248
Μουσικών Σπουδών (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων
1&2&3&4

0406
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
0,8
0,9
0,8
0,8
0407
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
1&2&3&4

0393
Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2
0,9
0,9

0229
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ
2
1,2
1,2

0811
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
2
0,9
1,2

0811
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2
0,9
1,2

0811
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2
0,9
1,2

0816
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
2
0,9
1,2

0816
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
2
0,9
1,2

0816
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
2
0,9
1,2

0157
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
4
1,2
1,2
1,1

0180
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)
Παν. Αιγαίου
4
1
1

0117
Νομικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
1,2
1,2

0119
Νομικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
1,2
1,2

0121
Νομικής (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
1,2
1,2

0866
Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
1
1,2
1,2

0866
Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
1
1,2
1,2

0866
Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
1
1,2
1,2

0306
Νοσηλευτικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
3
1,2
1,2

0682
Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
3
1,1
1,1

1617
Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
3
1
1

1651
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
3
1
0,8

1618
Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
3
1
1

1249
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
3
0,8
0,8

1433
Νοσηλευτικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
3
0,8
0,8

1272
Νοσηλευτικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
3
0,95
0,9

0190
Νοσηλευτικής (Τρίπολη)
Παν. Πελ/νήσου
3
0,9
0,9

0385
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0303
Οδοντιατρικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
3
1,2
1,2

0305
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
3
1
1

0836
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0836
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0836
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0144
Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)
Χαροκόπειο
4
1,1
1,1

0312
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)
ΟΠΑ
4
1,2
1,2

0315
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
4
1,2
1,2

0612
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)
Παν. Αιγαίου
4
0,8
0,8
0,7

0152
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)
Πάντειο
4
1,2
1,2

0867
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
4
1,2
1,2

0867
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
4
1,2
1,2

0867
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
4
1,2
1,2

0309
Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
4
1,2
1,2

0350
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
4
1
1

0311
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
4
1,2
1,2

0317
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
4
1,2
1,2

0345
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
4
1
1

1548
Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
4
0,8
0,8

0097
Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
4
1
1

0319
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
4
1,2
1,2

0321
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
4
1,1
1,1

1602
Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
4
0,8
0,8

0361
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)
Παν. Πελ/νήσου
4
1
1

0400
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)
Παν. Πελ/νήσου
4
0,8
0,8

0313
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)
ΟΠΑ
4
1,2
1,2

1546
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
4
0,8
0,8

0322
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
4
1,2
1,2

0316
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
4
1,2
1,2

1601
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
4
0,8
0,8

1007
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΚΠΑ
1
0,8
0,8

0128
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
1,2
1,2

0142
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ
1&2&3&4
0,8
0,8

0164
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1&2&3&4
0,8
0,8

0140
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
0,8
0,8

0130
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1&2&3&4
1
1

0132
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1&2&3&4
1
1

0143
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου
1&2&3&4
0,8
0,8

0334
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
1&2&3&4
0,8
0,8

0178
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1&2&3&4
1
1

0156
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1&2&3&4
1
1

0341
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
1&2&3&4
1
1

0166
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1&2&3&4
0,8
0,8

0158
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1&2&3&4
0,9
1

1517
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)
Παν. Πελ/νήσου
1&2&3&4
0,8
0,8

1453
Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)
Ιόνιο Παν.
2&3&4
0,8
0,8

1434
Περιβάλλοντος (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
2&3&4
0,8
0,8

0276
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
2&3&4
0,8
0,8

1064
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)
Γεωπονικό Παν.
4
0,8
0,8

0333
Πληροφορικής (Αθήνα)
ΟΠΑ
2&4
1,2
1,2

0338
Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2&4
1,2
1,2

1630
Πληροφορικής (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&4
1,1
1,1

1554
Πληροφορικής (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
2&4
0,9
0,8

0366
Πληροφορικής (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
2&4
1
1

0339
Πληροφορικής (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
2&4
1,2
1,2

0412
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)
Χαροκόπειο
2&4
1,2
1,2

0330
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
2&4
1,2
1,2

1250
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων
2&4
0,8
0,8

0099
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας
2&4
0,8
0,8

0098
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη)
Παν. Πελ/νήσου
2&4
1
1

0369
Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας
2&3&4
0,8
0,8

0373
Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
0,8
0,8

0351
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
0,8
0,8

0123
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
1,2
1,2

0411
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)
Παν. Πελ/νήσου
1
1
1,05

0125
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)
Πάντειο
1
1
1

0357
Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
0,8
0,8

0201
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ
2
1,2
1,2

0394
Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2
0,93
0,93

0208
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
2
1
1

0203
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2
0,8
0,8

0207
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)
ΔΠΘ
2
0,9
0,9

0205
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2
1,2
1,2

1524
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πελ/νήσου
2
0,8
0,8

1621
Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2
0,8
0,8

0354
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
1&4
0,8
0,8

1435
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1&4
0,8
0,8

0413
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας
ΑΕΑ Αθήνας
1
0,8
0,8

0416
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης
ΑΕΑ Κρήτης
1
0,8
0,8

0192
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΕΚΠΑ
1
0,8
0,9

0329
Στατιστικής (Αθήνα)
ΟΠΑ
2&4
1,2
1,2

0218
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)
Παν. Αιγαίου
2&4
0,8
0,8

1547
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
2&4
0,8
0,8

0318
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
2&4
1,2
1,2

0676
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
2
0,8
0,8
0,7

1436
Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
2
0,8
0,8

0882
Σχολη Δοκιμων Λιμενοφυλακων (Ειδ. Κατ. Α και Β)
Λ.Σ – Ελ. Ακτ.
1&2&3&4
0,9
0,9

0882
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά
Λ.Σ – Ελ. Ακτ.
1&2&3&4
0,9
0,9

0881
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β)
Λ.Σ – Ελ. Ακτ.
1&2&3&4
0,9
0,9

0881
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά
Λ.Σ – Ελ. Ακτ.
1&2&3&4
0,9
0,9

0818
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Κοιν. Κριτήρια
Α.Ε.Ν.
2&4
0,8
0,8

0818
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι
Α.Ε.Ν.
2&4
0,8
0,8

0818
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι
Α.Ε.Ν.
2&4
0,8
0,8

0818
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά
Α.Ε.Ν.
2&4
0,8
0,8

0817
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι
Α.Ε.Ν.
2&4
0,8
0,8

0817
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι
Α.Ε.Ν.
2&4
0,8
0,8

0817
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά
Α.Ε.Ν.
2&4
0,8
0,8

0817
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κοιν. Κριτήρια
Α.Ε.Ν.
2&4
0,8
0,8

0876
Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
0,8
0,8

0876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
0,8
0,8

0876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
0,8
0,8

0876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
0,8
0,8

1008
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ
2&4
0,85
0,85

0367
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
1&2&3&4
0,8
0,8

1455
Τουρισμού (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
4
0,8
0,8
0,8

0375
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
4
1,2
1,2
1,1

0188
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
1
1

0289
Φαρμακευτικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
3
1,2
1,2

0291
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
3
1,2
1,2

0293
Φαρμακευτικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
3
1,2
1,2

0846
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0846
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0846
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
3
1,2
1,2

0189
Φιλολογίας (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
1
0,8
0,9

0109
Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
1,1
1,2

0111
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
1,2
1,2

0113
Φιλολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1
0,9
0,9

0175
Φιλολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1
0,8
1

0115
Φιλολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
0,8
0,8

0122
Φιλοσοφίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1
0,85
0,85

0120
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
1
1,2

1010
Φιλοσοφίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
1
1,1

0102
Φιλοσοφίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1
0,8
0,8

0138
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
0,8
0,8

0253
Φυσικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
2
1,2
1,2

0261
Φυσικής (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
2
1,05
1,05

0255
Φυσικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2
1,2
1,2

0259
Φυσικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
2
1,05
1,05

1628
Φυσικής (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2
0,8
0,8

1437
Φυσικής (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας
2
0,8
0,8

0257
Φυσικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2
1
1

0683
Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
3
1,2
1,2

1616
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
3
1,2
0,8

1438
Φυσικοθεραπείας (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας
3
1,2
1,2

1273
Φυσικοθεραπείας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
3
1,15
1,15

1520
Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)
Παν. Πελ/νήσου
3
1
1

0677
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
1&2&4
1
1

0263
Χημείας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
2&3
1,2
1,2

0270
Χημείας (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
2&3
1,2
1,2

0265
Χημείας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2&3
0,8
0,8

0269
Χημείας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
2&3
1
1

1629
Χημείας (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
2&3
1,2
1,2

0267
Χημείας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2&3
0,8
0,8

0235
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ
2
1,2
1,2

0237
Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
2
1,2
1,2

1563
Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
2
1,2
1,2

0239
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
2
1,2
1,2

0214
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)
Πολ. Κρήτης
2
1
1

0155
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
2&4
1,2
1,2

1456
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)
Ιόνιο Παν.
1&4
0,8
0,8

1439
Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
2&4
0,8
0,8

0262
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
2&4
1,2
1,2

1519
Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)
Παν. Πελ/νήσου
2&4
0,8
0,8

1011
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
0,8
0,8

0171
Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ
1
1
1

0170
Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο
Πάντειο
1
1
1

0172
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
1,2
1,2

1251
Ψυχολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1
1
1

0151
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
1,2
1,2

1550
Ψυχολογίας (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
1
1
1

0875
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)
Στρατ. Σχολές
1
1,2
1,2

0875
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)
Στρατ. Σχολές
1
1,2
1,2

0875
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. σειρά
Στρατ. Σχολές
1
1,2
1,2

1391
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
2&3
0,8
0,8

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας