​Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων
των Τμημάτων του 4ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών
μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του
πρέπει να έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα που εξετάστηκε στις Πανελλαδικές
μεγαλύτερο ή ίσο από την ΕΒΕ του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Τμήμα απαιτεί
εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει επιπλέον να έχει γράψει στο κάθε ένα ειδικό
μάθημα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της ΕΒΕ του μαθήματος.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΕΠ
ΕΙΔ ΜΑ
ΣΥΝ ΕΒΕ
ΕΒΕ
ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1
ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1
ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2
ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ

0127
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
ΑΓΓ
0,9
11
0,9
12,62

0129
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
ΑΓΓ
1
12,23
1
14,02

1610
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0673
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)
Παν. Δυτ. Αττικής
1&2&3&4
 
0,8
8,34

1241
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1&2&3&4
 
1
10,43

0614
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης
ΑΣΤΕ
1&4
ΓΛΩ
0,8
8,75
0,7
9,33

0613
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου
ΑΣΤΕ
1&4
ΓΛΩ
0,8
8,75
0,7
9,33

0872
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά
Αστ. Σχολές
1&2&4
Π
0,8
8,34

0869
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά
Αστ. Σχολές
1&2&4
Π
0,8
8,34

0877
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
Π
0,8
8,34

0871
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
Π
0,8
8,34

0668
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
1
 
0,9
10,6

0342
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
1
 
0,8
9,42

0870
Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά
Αστ. Σχολές
1&2&4
Π
0,8
8,34

0176
Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
1&4
 
1,2
12,52

1609
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
1
 
0,8
9,42

0131
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
ΓΑΛ
0,8
10,08
0,7
11,11

0133
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
ΓΑΛ
0,8
10,08
0,7
11,11

0135
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
ΓΕΡ
0,8
10,09
0,7
11,19

0137
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
ΓΕΡ
0,8
10,09
0,7
11,19

0186
Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
 
0,8
9,42

1423
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1
 
0,8
9,42

0124
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
Πάντειο
1&4
 
1,2
12,52

0147
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
ΓΛΩ
0,9
11
0,8
10,9

0161
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
1&4
ΓΛΩ
1,2
13,13
1,1
14,66

0355
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
1&4
ΓΛΩ
1,2
13,13
1
13,33

0179
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)
Πάντειο
1&4
ΓΛΩ
1
10,94
1
13,33

0154
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0174
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
1
 
1,2
14,13

0106
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
 
0,8
9,42

0148
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
ΓΛΩ
1
12,23
0,8
10,9

1551
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
1&4
ΓΛΩ
0,86
9,41
0,7
9,45

0153
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)
Πάντειο
1
ΓΛΩ
1
12,23
1
13,62

0401
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
ΑΓΩ
0,8
8,22
0,7
6,53

0403
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
ΑΓΩ
0,8
8,22
0,8
7,46

0404
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1&2&3&4
ΑΓΩ
0,8
8,22
0,7
6,53

0402
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
ΑΠΘ
1&2&3&4
ΑΓΩ
0,8
8,22
0,7
6,53

0405
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)
Παν. Θεσσαλίας
1&2&3&4
ΑΓΩ
1
10,28
0,7
6,53

0134
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0136
Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1&2&3&4
 
0,9
9,39

1286
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1&2&3&4
 
1,2
12,52

0160
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0162
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0146
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
 
0,8
9,42

0362
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)
Παν. Πελ/νήσου
1
 
0,8
9,42

0169
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1
 
0,89
10,48

0168
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0101
Θεολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
 
0,8
9,42

0103
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
 
0,8
9,42

0780
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών
ΑΠΘ
1
 
0,8
9,42

0384
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)
ΑΣΚΤ
1
 
0,85
10,01

0183
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
ΙΣΠ
0,8
10,22
0,7
11,73

0145
Ιστορίας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
1
 
0,8
9,42

0104
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
1
 
0,8
9,42

0177
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1
 
0,8
9,42

0110
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
 
1
11,78

0112
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
 
1,2
14,13

0114
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1
 
0,9
10,6

1284
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1
 
0,8
9,42

0116
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
 
0,8
9,42

0108
Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
 
0,8
9,42

0173
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
 
1
10,43

0182
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
ΙΤΑ
0,8
10,06
0,7
11,06

0139
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
ΙΤΑ
0,8
10,06
0,8
12,63

0163
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
 
1
10,43

0165
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)
Πάντειο
1
 
0,8
9,42

0167
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
1
 
0,8
9,42

0671
Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
1
 
0,8
9,42

1652
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
1
 
1
11,78

1301
Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
 
1,1
12,95

0105
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
 
0,8
9,42

0107
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
 
0,8
9,42

0187
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)
Παν. Πελ/νήσου
1
 
0,85
10,01

0159
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)
Πάντειο
1&4
 
0,8
8,34

1302
Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1&4
 
0,8
8,34

1006
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ
1
 
1
11,78

0126
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο
Πάντειο
1
 
0,9
10,6

0348
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
1
 
0,8
9,42

0149
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
 
0,8
9,42

0181
Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου
1
 
0,8
9,42

0409
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
1&2&3&4
Μ+Μ

0408
Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
Α+Ε
0,9
10,16
0,8
9,06
0,8
10,61

1248
Μουσικών Σπουδών (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων
1&2&3&4
Μ+Μ

0406
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
Α+Ε
0,8
9,03
0,8
9,06
0,8
10,61

0407
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
1&2&3&4
Μ+Μ

0117
Νομικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
 
1,2
14,13

0119
Νομικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
 
1,2
14,13

0121
Νομικής (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
 
1,2
14,13

0866
Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά
Στρατ. Σχολές
1
Π
1,2
14,13

0385
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
1

0,8
10,27
0,8
11,22
0,8
11,22

1007
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΚΠΑ
1
 
0,8
9,42

0128
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
 
1,2
12,52

0142
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0164
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0140
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0130
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1&2&3&4
 
1
10,43

0132
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1&2&3&4
 
1
10,43

0143
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0334
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0178
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1&2&3&4
 
1
10,43

0156
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1&2&3&4
 
1
10,43

0341
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
1&2&3&4
 
1
10,43

0166
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0158
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1&2&3&4
 
0,9
9,39

1517
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)
Παν. Πελ/νήσου
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0373
Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
1
 
0,8
9,42

0351
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
 
0,8
9,42

0123
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
 
1,2
14,13

0411
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)
Παν. Πελ/νήσου
1
 
1
11,78

0125
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)
Πάντειο
1
 
1
11,78

0357
Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
 
0,8
9,42

0354
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
1&4
 
0,8
8,34

1435
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
1&4
 
0,8
8,34

0413
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας
ΑΕΑ Αθήνας
1
 
0,8
9,42

0416
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης
ΑΕΑ Κρήτης
1
 
0,8
9,42

0192
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΕΚΠΑ
1
 
0,8
9,42

0882
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά
Λ.Σ – Ελ. Ακτ.
1&2&3&4
Π
0,9
9,39

0881
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά
Λ.Σ – Ελ. Ακτ.
1&2&3&4
Π
0,9
9,39

0876
Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
1&2&3&4
Π
0,8
8,34

0367
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0188
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
 
1
11,78

0189
Φιλολογίας  (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
1
 
0,8
9,42

0109
Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
 
1,1
12,95

0111
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
 
1,2
14,13

0113
Φιλολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1
 
0,9
10,6

0175
Φιλολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1
 
0,8
9,42

0115
Φιλολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
 
0,8
9,42

0122
Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1
 
0,85
10,01

0120
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
 
1
11,78

1010
Φιλοσοφίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
1
 
1
11,78

0102
Φιλοσοφίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
1
 
0,8
9,42

0138
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
 
0,8
9,42

0677
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
1&2&4
 
1
10,43

1456
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)
Ιόνιο Παν.
1&4
 
0,8
8,34

1011
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ
1&2&3&4
 
0,8
8,34

0171
Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ
1
 
1
11,78

0170
Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο
Πάντειο
1
 
1
11,78

0172
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
1
 
1,2
14,13

1251
Ψυχολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
1
 
1
11,78

0151
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
1
 
1,2
14,13

1550
Ψυχολογίας (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
1
 
1
11,78

0875
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. σειρά
Στρατ. Σχολές
1
Π
1,2
14,13

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας