του Στράτου ΣτρατηγάκηΚάθε χρόνο ανακοινώνουμε τις εκτιμήσεις μας για τις βάσεις με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Μηχανογραφικών. Επαναλαμβάνουμε πολλές φορές να μην κοιτάζουν οι υποψήφιοι ούτε τις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση των βάσεων, ούτε τις περσινές βάσεις όταν συμπληρώνουν το Μηχανογραφικό τους. Για να μη παρασυρθεί, όμως, κανείς κάθε χρόνο ανακοινώνουμε τις εκτιμήσεις μας με τη λήξη της προθεσμίας για τα Μηχανογραφικά.
Η εκτίμηση για τη διαμόρφωση των βάσεων είναι φέτος δυσκολότερη από κάθε άλλη φορά. Ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Ο αριθμός των εισακτέων είναι ίδιος με πέρυσι, αλλά οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από πέρυσι. Στον πίνακα βλέπουμε τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων σε όλα τα Πεδία. Ο πρώτος αριθμός στη στήλη υποψηφίων του 2020 δείχνει τον αριθμό των υποψηφίων με το νέο σύστημα και ο δεύτερος με το παλαιό. Στο 1ο  Πεδίο έχουμε 1.000 λιγότερους υποψηφίους, στο 2ο Πεδίο έχουμε περίπου 2000 λιγότερους υποψηφίους, στο 3ο περίπου 500 λιγότερους και στο 4ο 250 λιγότερους.
Αριθμός Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων
 
Υποψήφιοι 2020
Υποψήφιοι 2021
1ο Πεδίο
21.597+2243=23.840
22.556
2ο Πεδίο
15.187+1429=16.616
14.670
3ο Πεδίο
10.989+2233=13.222
12.777
4ο Πεδίο
23.386+1225=24.611
24376
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
Η καθιέρωση της ΕΒΕ φέρνει μεγάλες αναταράξεις για τις σχολές από τα 14.000 μόρια και κάτω, που είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Ένα τμήμα που είχε χαμηλή βάση το Γεωλογίας Πάτρας με βάση πέρυσι 5950 μόρια, φέτος όρισε συντελεστή ΕΒΕ 0,85, που έδωσε ΕΒΕ 10,18. Επειδή η ΕΒΕ υπολογίζεται χωρίς συντελεστές βαρύτητας, αντίθετα με τα μόρια, η βάση του τμήματος αναμένεται να μην πέσει κάτω από τα 9800 μόρια. Οι υποψήφιοι που βρίσκονται πιο χαμηλά θα δηλώσουν άλλα τμήματα, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο επιλογής των τμημάτων και καθιστώντας κάθε πρόβλεψη εξαιρετικά δύσκολη.
Τα τμήματα που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα, όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές καθιστούν πολύ δύσκολη την εκτίμηση της βάσης, διότι η ΕΒΕ των σχεδίων ανάγκασε την πλειοψηφία των υποψηφίων να μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των Ιωαννίνων και των Χανίων, που σημαίνει ότι είναι άγνωστο που θα κυμανθεί η βάση τους.
Η μελέτη που κάναμε στηρίζεται στους δύο από τους τρεις παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις: Τις προσφερόμενες θέσεις στα ΑΕΙ και τις επιδόσεις των υποψηφίων. Ο τρίτος παράγων ο τρόπος που δήλωσαν οι υποψήφιοι τις σχολές μας είναι πάντα άγνωστος και είναι υπεύθυνος για τις εκπλήξεις που δημιουργούν οι βάσεις και ειδικά φέτος αναμένουμε να αλλάξει ο τρόπος δήλωσης των τμημάτων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν απρόβλεπτες και μη μετρήσιμες καταστάσεις.
Όνομα Τμήματος
Ίδρυμα
Εκτ 2021
Βάση 2020 
21-20
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
18500
18385
115
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
19200
19075
125
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)
ΕΜΠ
14000
13025
975
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
12200
11725
475
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)
ΔΠΘ
9300
3825
5475
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ
8250
8050
200
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
9300
4850
4450
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
12000
11100
900
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
11025
11700
-675
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)
Παν. Δυτ. Αττικής
12400
12925
-525
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
9775
10475
-700
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ
10400
7975
2425
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης
ΑΣΤΕ
9125
9385
-260
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου
ΑΣΤΕ
9350
9000
350
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
12100
10100
2000
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
Αστ. Σχολές
17800
17625
175
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 
Στρατ. Σχολές
17000
16400
600
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
9600
10225
-625
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
8550
7425
1125
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ
19400
19165
235
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
14800
15100
-300
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
18300
17885
415
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
15000
14505
495
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)
ΔΠΘ
16250
12335
3915
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
16500
16365
135
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)
Πολ. Κρήτης
15000
12760
2240
Αστυφυλάκων
Αστ. Σχολές
14600
13625
975
Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
12400
12950
-550
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
9600
8850
750
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
14550
13150
1400
Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
14600
13200
1400
Βιολογίας  (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
17200
15900
1300
Βιολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
17700
16750
950
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
17500
16500
1000
Βιολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
17300
16100
1200
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
16750
15175
1575
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
13400
13175
225
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
16700
15125
1575
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
16850
15350
1500
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
10350
7100
3250
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
11200
5380
5820
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
10500
6775
3725
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
10500
7375
3125
Γεωγραφίας (Αθήνα)
Χαροκόπειο
9475
9375
100
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
7900
3950
3950
Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
11000
9475
1525
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
9400
9025
375
Γεωλογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
9800
5950
3850
Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
9300
7650
1650
Γεωπονίας (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων
9300
5250
4050
Γεωπονίας (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
9300
7075
2225
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
14550
13125
1425
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
10700
9275
1425
Γεωπονίας (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
9300
6500
2800
Γεωπονίας (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
9300
5375
3925
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
10500
6550
3950
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
11800
10275
1525
Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
8550
7700
850
Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
11025
11700
-675
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
14000
8335
5665
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα)
ΔΠΘ
9300
2050
7250
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
Γεωπονικό Παν.
9300
625
8675
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
9300
2550
6750
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
11500
8775
2725
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας
7900
4100
3800
Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
7900
3975
3925
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
Πάντειο
13700
14375
-675
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας
9400
7975
1425
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
11200
9825
1375
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
15050
15415
-365
Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)
Παν. Θεσσαλίας
12500
11275
1225
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ
9450
9325
125
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)
ΟΠΑ
14375
14100
275
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
7900
5150
2750
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
17670
17635
35
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
18180
18145
35
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)
Πάντειο
17720
17695
25
Διοίκηση Τουρισμού (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
11250
11135
115
Διοίκηση Τουρισμού (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
9900
9250
650
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)
Γεωπονικό Παν.
7900
5600
2300
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
12200
12125
75
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
8300
8100
200
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
11200
11150
50
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)
Παν. Αιγαίου
7900
5600
2300
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
14550
14275
275
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
7900
6225
1675
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
8900
7650
1250
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
7900
5575
2325
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
11000
10750
250
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
7900
4600
3300
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)
ΟΠΑ
18350
17900
450
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
7900
4750
3150
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
7900
4425
3475
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
10200
9475
725
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)
Παν. Πελ/νήσου
7900
7675
225
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
14975
15350
-375
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
15550
15900
-350
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ
9200
5650
3550
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ
9200
6550
2650
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι)
ΑΣΠΑΙΤΕ
9800
7400
2400
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι)
ΑΣΠΑΙΤΕ
9200
5725
3475
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
8550
8300
250
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
16310
16470
-160
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
11409
8225
3184
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)
Πάντειο
15150
15490
-340
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)
Χαροκόπειο
17100
15700
1400
Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
12050
10775
1275
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
11750
10225
1525
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
9300
4750
4550
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)
Παν. Πάτρας
9600
8100
1500
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
14050
12675
1375
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)
Ιόνιο Παν.
9300
6700
2600
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
12900
11675
1225
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
10500
9125
1375
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
9200
4175
5025
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
15950
14350
1600
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας
9700
8375
1325
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)
Παν. Αιγαίου
9300
7050
2250
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
9200
6150
3050
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
15425
15075
350
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
17420
17450
-30
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
17065
17116
-51
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
13300
13941
-641
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
ΑΠΘ
14000
14609
-609
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)
Παν. Θεσσαλίας
15320
15666
-346
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν.
13550
12125
1425
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι)
Παν. Πάτρας
9300
1700
7600
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
14800
13375
1425
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
10550
9175
1375
Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
11700
9975
1725
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
13625
14275
-650
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
11750
12325
-575
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
13800
14475
-675
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ
9800
9925
-125
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου
9000
9250
-250
Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
15275
13775
1500
Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
13250
11975
1275
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
12500
9910
2590
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
10700
6850
3850
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα 
Στρατ. Σχολές
14500
15200
-700
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα 
Στρατ. Σχολές
16450
16725
-275
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα
Παν. Μακεδ.
16310
15850
460
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
Παν. Μακεδ.
16625
16125
500
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)
ΕΜΠ
15800
15325
475
Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)
Παν. Πάτρας
9300
1025
8275
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
11600
10700
900
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
16275
15650
625
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)
ΔΠΘ
14830
14500
330
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)
ΕΜΠ
18425
17975
450
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
9200
7425
1775
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
18140
17450
690
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
14000
13825
175
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)
Παν. Πελ/νήσου
9800
9550
250
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)
Πολ. Κρήτης
14950
14625
325
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
17100
16350
750
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
7900
6375
1525
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
10450
11125
-675
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)
Παν. Πελ/νήσου
8550
7900
650
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
9500
8250
1250
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
12450
13000
-550
Θεολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
8550
7400
1150
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
8550
7375
1175
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών
ΑΠΘ
8550
7225
1325
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)
ΑΣΚΤ
11300
11900
-600
Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ
18125
17400
725
Ιατρικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
18710
18250
460
Ιατρικής (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
18200
17525
675
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
18600
18075
525
Ιατρικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
18300
17625
675
Ιατρικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
18280
17600
680
Ιατρικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
18425
17825
600
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης 
Στρατ. Σχολές
18325
17650
675
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας 
Στρατ. Σχολές
17400
17500
-100
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι 
Στρατ. Σχολές
16700
16875
-175
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) 
Στρατ. Σχολές
18400
18250
150
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
10750
8945
1805
Ιστορίας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
9600
7475
2125
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
9600
8625
975
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
10600
11275
-675
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αγρίνιο)
Παν. Πάτρας
8550
7800
750
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
14650
15150
-500
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
13800
14450
-650
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
9600
9525
75
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
10800
8750
2050
Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
8550
7725
825
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
11100
11775
-675
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
10300
4400
5900
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
10600
6340
4260
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
12200
12750
-550
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)
Πάντειο
13350
13800
-450
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
8550
7750
800
Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
16340
16500
-160
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
13550
14200
-650
Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
15000
15375
-375
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
8550
7750
800
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
8550
6950
1600
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)
Παν. Πελ/νήσου
10800
11150
-350
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)
Πάντειο
13100
13575
-475
Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
10900
11575
-675
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ
14525
15025
-500
Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο
Πάντειο
15300
15625
-325
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
8900
9125
-225
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
11800
12375
-575
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
17850
16875
975
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας
17500
16425
1075
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης 
Στρατ. Σχολές
18000
17250
750
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
11350
11275
75
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)
ΟΠΑ
16850
16325
525
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
12500
12350
150
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
7900
6975
925
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
15050
14725
325
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
7900
5800
2100
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
8000
7875
125
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
7900
4975
2925
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
8500
8300
200
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
Παν. Ιωαννίνων
7900
5075
2825
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
12000
10750
1250
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
11500
10050
1450
Λογοθεραπείας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
13500
11575
1925
Μαθηματικών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
14600
14275
325
Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
14000
13450
550
Μαθηματικών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
9400
10025
-625
Μαθηματικών (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
9200
5675
3525
Μαθηματικών (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας
9200
7200
2000
Μαθηματικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
10400
10675
-275
Μαθηματικών (Σάμος)
Παν. Αιγαίου
9200
3125
6075
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Παν. Κρήτης
10400
6250
4150
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών
Παν. Κρήτης
10300
8975
1325
Μαιευτικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
13850
12425
1425
Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
12300
11050
1250
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
10650
9275
1375
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)
ΟΠΑ
15350
15000
350
Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου
8550
7150
1400
Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
14400
13000
1400
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
10000
9900
100
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
9800
9300
500
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
12150
12425
-275
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
14000
13575
425
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)
ΕΜΠ
13900
13775
125
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)
Παν. Αιγαίου
7900
4925
2975
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
9200
1350
7850
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)
Πολ. Κρήτης
9200
2650
6550
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
11000
10075
925
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)
ΔΠΘ
11100
11050
50
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)
Πολ. Κρήτης
12000
11350
650
Μηχανικών Περιβάλλοντος  (Αγρίνιο)
Παν. Πάτρας
9400
3475
5925
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
9200
7400
1800
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)
ΔΠΘ
9200
6750
2450
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)
Παν. Αιγαίου
9200
3150
6050
Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
13550
13325
225
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
14200
13975
225
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
11400
11325
75
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
7900
5450
2450
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)
Παν. Αιγαίου
9900
6975
2925
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
9200
8775
425
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
9200
4850
4350
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
10200
9750
450
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
9200
7600
1600
Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
17250
16500
750
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ
18250
17775
475
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
12900
12500
400
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
16775
16025
750
Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
9200
8750
450
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
17625
16950
675
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
14850
14500
350
Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πελ/νήσου
10400
10575
-175
Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
9200
8800
400
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  
Στρατ. Σχολές
17600
17025
575
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης 
Στρατ. Σχολές
17100
16400
700
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  
Στρατ. Σχολές
15850
15375
475
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Στρατ. Σχολές
14475
14600
-125
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα  
Στρατ. Σχολές
13000
13325
-325
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα 
Στρατ. Σχολές
16100
15825
275
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ
17150
15750
1400
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
15000
14790
210
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
7900
4200
3700
Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
12000
9950
2050
Μουσικών Σπουδών (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων
11400
11240
160
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
11450
14120
-2670
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
12700
12470
230
Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
11800
12200
-400
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ
18000
17325
675
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι 
Στρατ. Σχολές
16000
16175
-175
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί 
Στρατ. Σχολές
16700
16700
0
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
16580
15970
610
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)
Παν. Αιγαίου
9900
8000
1900
Νομικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
18140
18050
90
Νομικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
17850
17825
25
Νομικής (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
17210
17250
-40
Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 
Στρατ. Σχολές
18450
18325
125
Νοσηλευτικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
15775
14175
1600
Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
12675
11425
1250
Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
11800
8275
3525
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν.
9700
8500
1200
Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
12700
11475
1225
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
10300
8900
1400
Νοσηλευτικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
10250
8825
1425
Νοσηλευτικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
11500
10050
1450
Νοσηλευτικής (Τρίπολη)
Παν. Πελ/νήσου
10200
8600
1600
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
17200
13640
3560
Οδοντιατρικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
18000
17275
725
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
18000
17175
825
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης 
Στρατ. Σχολές
18600
18075
525
Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)
Χαροκόπειο
11150
11100
50
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)
ΟΠΑ
16260
15800
460
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
14550
14275
275
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)
Παν. Αιγαίου
9000
5900
3100
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)
Πάντειο
12850
12700
150
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 
Στρατ. Σχολές
18700
18350
350
Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
13900
13675
225
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
12775
12625
150
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
14725
14425
300
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
13650
13450
200
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
12000
11925
75
Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
8000
7875
125
Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
10600
10600
0
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
12350
12200
150
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
10800
10150
650
Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
9100
8950
150
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)
Παν. Πελ/νήσου
9900
9175
725
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)
Παν. Πελ/νήσου
7900
6025
1875
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)
ΟΠΑ
17050
16400
650
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
7900
4875
3025
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ.
14375
14100
275
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
15200
14900
300
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
7900
7700
200
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
12700
13175
-475
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
15770
16000
-230
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ
11200
11800
-600
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
13650
14300
-650
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
14900
15275
-375
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
13275
13725
-450
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
12300
12850
-550
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου
10225
10900
-675
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
11500
12075
-575
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
15425
15725
-300
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
10700
11375
-675
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
9800
10200
-400
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
11500
12100
-600
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
9900
10600
-700
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)
Παν. Πελ/νήσου
7800
7925
-125
Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος)
Ιόνιο Παν.
9300
900
8400
Περιβάλλοντος (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
9300
5250
4050
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
9300
4300
5000
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
7900
3950
3950
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα)
Γεωπονικό Παν.
7900
4350
3550
Πληροφορικής (Αθήνα)
ΟΠΑ
17180
16550
630
Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
17375
16800
575
Πληροφορικής (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
11000
9725
1275
Πληροφορικής (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
8000
7825
175
Πληροφορικής (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
10350
10350
0
Πληροφορικής (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
16650
16150
500
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)
Χαροκόπειο
16050
15575
475
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  (Τρίπολη)
Παν. Πελ/νήσου
10450
10450
0
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
17500
16925
575
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων
7900
6950
950
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας
11950
11875
75
Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας
11900
10650
1250
Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)
ΔΠΘ
11250
11850
-600
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
9700
10375
-675
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
16320
16475
-155
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)
Παν. Πελ/νήσου
12450
13000
-550
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)
Πάντειο
14525
15025
-500
Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
15450
15800
-350
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ
17150
16400
750
Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
10800
9975
825
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
13300
13175
125
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
15180
14850
330
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)
ΔΠΘ
12800
12150
650
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
14000
13650
350
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πελ/νήσου
9200
8575
625
Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
9200
7600
1600
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
8550
7100
1450
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας
9200
9475
-275
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας
ΑΕΑ Αθήνας
9200
4750
4450
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης
ΑΕΑ Θεσ/νίκης
9200
5000
4200
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βελλάς Ιωαννίνων
ΑΕΑ Ιωαννίνων
8550
6925
1625
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης
ΑΕΑ Κρήτης
8550
6875
1675
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας
ΑΕΑ Αθήνας
8550
6650
1900
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Βελλάς Ιωαννίνων
ΑΕΑ Ιωαννίνων
8550
6400
2150
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης
ΑΕΑ Κρήτης
8550
6175
2375
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/νίκης
ΑΕΑ Θεσ/νίκης
8550
6725
1825
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΕΚΠΑ
11650
12275
-625
Στατιστικής (Αθήνα)
ΟΠΑ
13625
13425
200
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  (Σάμος)
Παν. Αιγαίου
7900
3925
3975
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
7900
3950
3950
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
12200
12100
100
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
11600
5585
6015
Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
9200
4700
4500
Σχολή Ανθυποπυραγών  (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
18150
17975
175
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Λ.Σ – Ελ. Ακτ.
15400
15700
-300
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής
Λ.Σ – Ελ. Ακτ.
17400
17425
-25
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού 
Α.Ε.Ν.
7900
7550
350
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 
Α.Ε.Ν.
10100
10025
75
Σχολή Πυροσβεστών  (για πολίτες)
Σ.Π.Α.
16550
16850
-300
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ
8400
7000
1400
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
7800
8600
-800
Τουρισμού (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν.
9000
7160
1840
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
15400
15055
345
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
10700
10425
275
Φαρμακευτικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
17850
17025
825
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
17900
16975
925
Φαρμακευτικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
17725
16725
1000
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη  
Στρατ. Σχολές
18175
17450
725
Φιλολογίας  (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου
9600
8900
700
Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
13950
14550
-600
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
13050
13525
-475
Φιλολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
9600
9825
-225
Φιλολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
10850
11525
-675
Φιλολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
8550
8525
25
Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
8550
8650
-100
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
12900
12800
100
Φιλοσοφίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
12425
12975
-550
Φιλοσοφίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
9700
9925
-225
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
8550
8400
150
Φυσικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
16025
15400
625
Φυσικής (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
14000
11075
2925
Φυσικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
14600
14275
325
Φυσικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
10900
11500
-600
Φυσικής (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
9200
5800
3400
Φυσικής (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας
9200
8200
1000
Φυσικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
12400
12650
-250
Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
16525
15025
1500
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)
Παν. Πάτρας
13900
12500
1400
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
15950
14550
1400
Φυσικοθεραπείας (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας
14250
12875
1375
Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)
Παν. Πελ/νήσου
13050
11850
1200
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής
10675
11350
-675
Χημείας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ
17500
16400
1100
Χημείας (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης
16025
14625
1400
Χημείας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
17000
15625
1375
Χημείας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
16175
14775
1400
Χημείας (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας
15350
13800
1550
Χημείας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
16775
15225
1550
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ
17675
17000
675
Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
17200
16450
750
Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
14950
14625
325
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας
16450
15700
750
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)
Πολ. Κρήτης
11600
7325
4275
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
14625
14325
300
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)
Ιόνιο Παν.
7800
7325
475
Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας
7900
7475
425
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά
15400
15025
375
Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)
Παν. Πελ/νήσου
7900
6075
1825
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ
9150
9400
-250
Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ
17900
17875
25
Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο
Πάντειο
17565
17550
15
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ
17750
17725
25
Ψυχολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων
17320
17350
-30
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης
17025
17075
-50
Ψυχολογίας (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ.
16625
16675
-50
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη
Στρατ. Σχολές
18530
18400
130
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου
9300
6400
2900
 
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας