​Από το
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 07η
Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του
Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ.
Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις https://www.ynanp.gr/ και http://www.hcg.gr/,
οι πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2023-2024, όπως προβλέπεται από το
κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.Σημειώνεται
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3.2 και 3.3 του άρθρου 2 της Αρ.:
2231.2-6/17169/2023/07-03-2023 Κ.Υ.Α. (Β’ 1444), οι κενές θέσεις
υποψηφίων προερχομένων από Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) που προκύψαν θα
συμπληρωθούν από υποψήφιους/-ες από τους πίνακες επιλαχόντων αντίστοιχης
Κατηγορίας προερχομένων από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Οι εν λόγω
πίνακες υποψηφίων προς κάλυψη των προαναφερόμενων κενών θέσεων θα
αναρτηθούν με νεότερη ανακοίνωση.Η ΑνακοίνωσηΕισαγόμενοι ΠλοίαρχοιΕισαγόμενοι ΜηχανικοίΑίτηση ΕγγραφήςΑίτηση ΜετεγγρφήςΣτοιχεία Επικοινωνίας
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας