​14-09-23 Εισαγωγή αθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται η
έκδοση της με αρ. πρωτ Φ. 152/101768/Α5/14-9-2023 εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Εισαγωγή
διακριθέντων αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024», στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής
αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,
τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο τρόπος και χρόνος υποβολής
τους, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι προς εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 αθλητές/τριες καλούνται να μελετήσουν
προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και εφόσον υπάγονται στην κατηγορία των
αθλητών/τριών, οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα
της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα
δικαιολογητικά να τα αποστείλουν, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή
courier από την 15η Σεπτεμβρίου έως και τη 25η Σεπτεμβρίου 2023 (25
Σεπτεμβρίου 2023 είναι η καταληκτική ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης),
αποκλειστικά και μόνο στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την Επιτροπή
Επιλογής Αθλητών, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Διεύθυνση
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122 –
Μαρούσι, Γραφείο 0090. «Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2023»
Για την Εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ
Για την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε ΕΔΩ Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας