​Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι Έλληνες του Εξωτερικού για την εγγραφή τους στα ΑΕΙ.Η εγκύκλιος

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας