Το Γραφείο Τύπου
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει:

Οι μαθητές όλων
των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί,
θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου,
πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις
ανάγκες ελέγχου των ημερών από 11 Φεβρουαρίου έως και 25 Φεβρουαρίου 2022.

Υπενθυμίζεται
ότι:

– Ο
προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις
μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους
εκπαιδευτικούς.

– Βεβαίωση
αρνητικούself-test οφείλουν να
φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι
εκπαιδευτικοί.

– Οι
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες και
οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε αυτές καταχωρίζουν τη
δήλωση και το αποτέλεσμα στην πλατφόρμαedupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η Σχολική
Κάρτα γιαCOVID-19.

– Η δωρεάν
διάθεσηself-test από τα
φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις
διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Οι
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες
και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε αυτές εξακολουθούν να
δηλώνουν το αποτέλεσμα τωνself-test στην πλατφόρμαself-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα γιαCOVID-19.

Συνεχίζουμε να
παροτρύνουμε τους γονείς μαθητών 5 ετών και άνω να εμβολιάσουν τα παιδιά τους,
να αξιοποιήσουν το ισχυρό αυτό όπλο της επιστήμης απέναντι στηνCOVID-19.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας