​27-07-23
Σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής: Α) υποψηφίων των πανελλαδικών
εξετάσεων έτους 2023 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β) υποψηφίων με σοβαρές
παθήσεις, έτους 2023 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Γ) υποψηφίων έτους 2023 στα δημόσια ΙΕΚ.

Από το
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω πανελλαδικών
εξετάσεων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ και μέσω της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων με σοβαρές
παθήσεις καθώς και τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ,
μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου και δίνονται επιπλέον πληροφορίες
για τις διαδικασίες επιλογής τους.

Α)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών
εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας του
Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr,
πληκτρολογώντας:

α) τον
οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και

β) τα τέσσερα
αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο –
Μητρώνυμο).

Επίσης, οι
υποψήφιοι που είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης
gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό
μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Α1. Οι
διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους που
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023 ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ:

i) ημερήσιου
Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών
της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου
ΕΠΑΛ, για Τμήματα και Σχολές των Πανεπιστημίων, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών,
τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iii) εσπερινού
Γενικού Λυκείου, για τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες,
την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

iv) εσπερινού
ΕΠΑΛ, για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης, και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Α2. Επίσης, οι
διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους, χωρίς νέα
εξέταση το 2023, αλλά με παλαιότερη συμμετοχή το 2021 ή το 2022:

i) ημερήσιου
Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών
της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ii) ημερήσιου
ΕΠΑΛ , για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης, τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές
Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού.

Δίνονται στη
δημοσιότητα η βαθμολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγόμενου στο κάθε
Τμήμα ή Σχολή για την κάθε κατηγορία. Επίσης, δίνονται συγκριτικά στοιχεία για
τα έτη 2023 και 2022, για τις κατηγορίες υποψηφίων, όπου οι βάσεις εισαγωγής
είναι αναλογικά συγκρίσιμες μεταξύ των δύο ετών, καθώς και τα στατιστικά
προτιμήσεων τόσο των υποψηφίων όσο και των επιτυχόντων στις πανελλαδικές
εξετάσεις έτους 2023.

Ταυτόχρονα, τα
αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, για να
εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων και να αναρτηθούν στα Λύκεια.
Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν
μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα
ονομαστικά στοιχεία του.

O συνολικός
αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.714, εκ των οποίων 59.466
υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 11.248 υποψήφιοι με τις διαδικασίες
των ΕΠΑΛ.

Συνολικά
εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην
ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες
της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 61.950
υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Τα αναλυτικά
στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Η διαδικασία
της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική
εγκύκλιο. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές
και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του
Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί
από τις ίδιες τις Σχολές.

Β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των σοβαρών παθήσεων (5%) μπορούν να
πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου,
https://results.it.minedu.gov.gr
, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις
αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επισημαίνεται ότι ο
«κωδικός αριθμός υποψηφίου» είναι αυτός που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό
Δελτίο 2023 υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.

Σημειώνεται ότι όσοι από τους υποψηφίους της εν λόγω κατηγορίας έλαβαν
μέρος και στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ θα πληροφορηθούν
ξεχωριστά για τα αποτελέσματα τους κάνοντας χρήση του αντίστοιχου κωδικού
υποψηφίου(κωδικός πανελλαδικών εξετάσεων /κωδικός υποψηφίου σοβαρών παθήσεων).

Στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την ανωτέρω ειδική
κατηγορία, έλαβαν μέρος 2.235 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν
οι 1.980.

Η διαδικασία
της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική
εγκύκλιο.

Γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

Η διαδικασία
επιλογής αφορά αποφοίτους του 2023 ή παλαιότερους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις έτους 2023 και υπέβαλαν οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό.

Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα η βαθμολογία του
τελευταίου εισακτέου σε κάθε προσφερόμενη ειδικότητα σε κάθε Δημόσιο
Ι.Ε.Κ. για την κάθε κατηγορία υποψηφίων (γενική/ειδική). Απεστάλησαν
ηλεκτρονικά στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Υπουργείο Τουρισμού
καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, ώστε να υποστηριχθεί στα
αντίστοιχα Ι.Ε.Κ. η διαδικασία των εγγραφών. Όσον αφορά τα Ι.Ε.Κ.
εποπτείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), έχει προετοιμαστεί η
διαδικασία καταχώρισης και παρακολούθησης των εγγραφών των επιτυχόντων
μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ, στο οποίο έχουν πρόσβαση τα ΙΕΚ
αυτά.Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν στην
ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr)
με τους κωδικούς των πανελλαδικών εξετάσεων και να πληροφορηθούν το
αποτέλεσμά τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με
μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό εξετάσεων
κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά
στοιχεία του.

O συνολικός
αριθμός των υποψηφίων με οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό φέτος ανήλθε
σε 21903, εκ των οποίων 19993 υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείων σχολικού
έτους 2022-2023, ενώ 1910 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών. Επίσης, 151
υποψήφιοι επιλέχθηκαν στην ειδική κατηγορία, ενώ 21752 επιλέχθηκαν στη γενική
κατηγορία.

Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες του παράλληλου
μηχανογραφικού είναι συνολικά 16231. Πιο συγκεκριμένα, οι 16081 είναι
επιτυχόντες στη γενική κατηγορία και 150 στην ειδική κατηγορία.

Τα αναλυτικά
στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων ανά Υπουργείο παρατίθενται στον συνημμένο
πίνακα.

Τα
δικαιολογητικά και η διαδικασία της εγγραφής έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα
του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr)
για τους επιτυχόντες στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων
& Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας, ενώ οι αντίστοιχες πληροφορίες
εγγραφής για τα Δ.Ι.Ε.Κ. εποπτείας των άλλων Υπουργείων θα ανακοινωθούν
ξεχωριστά από τα Υπουργεία αυτά.

Η προθεσμία
για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στα Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους για τα
Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού είναι από
την Δευτέρα 28/8/2023 μέχρι την Τετάρτη 6/9/2023.

Τα
δικαιολογητικά –σε όσους απαιτούνται- είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί στις
Οδηγίες εγγραφής προς τους επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού.

Όσοι απόφοιτοι
Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής
Υποψηφίων Καταρτιζομένων (https://diek.it.minedu.gov.gr) από τη Δευτέρα
31-07-2023 μετά τις 9 π.μ. μέχρι την Τετάρτη 06-09-2023 στις 15:00.

Πίνακας 1:
Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ για τα αποτελέσματα επιλογής
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΟΒΑΡΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΛ

1.820

1.673

91.92 %

ΣΟΒΑΡΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ

415

307

73.98 %

Πίνακας 2:
Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων με ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ για τα αποτελέσματα επιλογής
2023.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ

21752

16081

ΕΙΔΙΚΗ

151

150

ΣΥΝΟΛΟ

21903

16231

Πίνακας 3:
Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων για τα αποτελέσματα του Παράλληλου Μηχανογραφικού
2023.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Δ.Ι.Ε.Κ. 2023 ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

18460

13216

1846

112

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

1365

851

165

12

ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

881

568

94

3

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.)

1650

1381

165

23

ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

80

65

9

0

ΣΥΝΟΛΟ

22436

16081

2279

150

Οι θέσεις της ειδικής κατηγορίας
υπολογίστηκαν ως το 10% πλέον των θέσεων της γενικής κατηγορίας ανά ΙΕΚ και
ειδικότητα.

1. Βάσεις ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

2. Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

3. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

4. Βάσεις ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

5. Στατιστικά Προτιμήσεων ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

6. Βάσεις εισαγωγής ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ στα ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

7. Βάσεις εισαγωγής ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ στα ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

8. Στατιστικά Προτιμήσεων στα ΔΙΕΚ

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας