08-10-21 Ανακοινοποίηση της εγκυκλίου «Εισαγωγή αθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»
Σε συνέχεια του από 5/10/2021 Δελτίο Τύπου, σχετικά με την εγκύκλιο
«Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022» ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
προέβη στην ανακοινοποίηση της ανωτέρω εγκυκλίου, προκειμένου να
συμπεριληφθούν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4831/2021 (Α΄170), οι
οποίες αναφέρονται στις περιπτώσεις των Αθλητών που κατέκτησαν 1η έως
8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων –
νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος.
H ανακοινοποιημένη εγκύκλιος σε word Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας