​Οι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό των μορίων των Σχολών Υπαξιωματικών Αεροπορίας άλλαξαν. Οι νέοι συντελεστές, που θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές 2024, είναι:Η Απόφαση

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 
 
 
1ο ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
2ο ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3ο ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
4ο ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ
Γλ
Α
Ι
Λ
Γλ
Φ
Χ
Μ
Γλ
Φ
Χ
Β
Γλ
Μ
Π
ΟΙΚ

0878
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
 
 
 
 
25%
25%
20%
30%
 
 
 
 
 
 
 
 

0879
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
 
 
 
 
25%
25%
20%
30%
 
 
 
 
 
 
 
 

0880
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
 
 
 
 
25%
25%
20%
30%
 
 
 
 
25%
30%
25%
20%
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας