​Αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό μορίων ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2024.Η Απόφαση

1ο Πεδίο
2ο  Πεδίο
3ο Πεδίο
4ο Πεδίο

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
Γλ
Αρ
Ιστ
Λατ
Γλ
Φ
Χ
Μ
Γλ
Φ
Χ
Βιο
Γλ
Μ
Π
Ο

0108
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
25%
25%
25%
25%

1244
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

20%
30%
20%
30%

0113
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
25%
29%
21%
25%

0122
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
35%
25%
20%
20%

0400
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)

20%
20%
30%
30%

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας